Coffee Traders' Forum - A Discussion about Coffee Futures Trading


Coffee Traders Discussion Forum

Coffee Traders' Forum

Closing Volatility

KC EOD Straddles: (K 12220)
{{J 122.5 strd 280/300}}, 20.25% -0.5% Exp Fri.
{{K 122.5 strd 670/700}}, 20.5% -0.7%
{{M 125 strd 890/920}}, 20.4% -0.6%
{{N 125 strd 1050/1090}}, 20.6% -0.6%
{{U 127.5 strd 1435/1485}}, 21.6% -0.5%
{{Z 130 strd 1800/1860}}, 21.3% -0.5%

DF EOD Straddles: (K 1751)
{{K 1750 strd 94/100,}} 19.2% unch
{{N 1800 strd 149/157}}, 19.4% +0.2%
{{U 1800 strd 184/192,}} 19.5% +0.2%
{{X 1800 strd 215/220,}} 19.35% +0.2%
{{F 1800 strd 240/250}}, 19.3% +0.2%